تبلیغات
همسران و همسفران - قسمت نخست «مراسم خواستگاری چگونه برگزار می شود »
وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً
همسران و همسفران

بگویید در مراسم خواستگاری چه باید بکنم ؟

پرسشهایی که ازسوی مادرانی که دختر و یا پسری درآستانه ازدواج دارند و نیز از سوی دختران و یا پسران پرسیده می شود این است که :

1-چگونه درخواست خواستگاری کنیم؟

2-چگونه پاسخ خواستگار را بدهیم ؟

3-مراسم خواستگاری را چگونه شروع کنیم ؟

4-در مجلس خواستگاری چگونه حاضر شویم ؟

5-چه چیزهایی را در مجلس خواستگاری بگوییم و چه نگوییم ؟

چگونگی شرکت در خواستگاری

برای اشخاصی که به روش معمول جامعه ازدواج می کنند یکی از خاطر انگیز ترین مرحله ازدواج مراسم خواستگاری آنهاست ، هرچندکه پیش از خواستگاری آن را مضطرب ترین حالت زندگی خود قلمداد می کنند اما همه بعدها آن را خاطر انگیزترین لحظه زندگی معرفی می کنند

و اما درباره اهمیت جلسه خواستگاری باید گفت که جلسه خواستگاری و کاربرد و کارآیی آن بستگی به سابقه آشنایی دوطرف دارد، مثلا در برخی از موارد دختر و پسر در دانشگاه همدیگر را دیده اند ومقداری ازاطلاعات کلی و جزئی را دریافت کرده و به همان مشخصات و اطلاعات دریافتی اکتفاء کرده و توافق می کنند و پیشاپیش دختر تمام شرایط پسر را پذیرا شده است که در این صورت جلسه خواستگاری تنها برای آشنا شدن دو خانواده باهم وجلب رضایت آنان برای پیوند و نیزتماشای دعوای آنها بر سر مهریه و سایر موارد است .

در برخی ازموارد دختر و پسر در دانشگاه با مختصر آشنایی که دارند مقداری ازاطلاعات کلی و جزئی را دریافت می کنند ،اما دختر پاسخ مثبت رانمی دهدبلکه آن را به اجازه و توافق خانواده اش وابسته می کند، در این صورت جلسه خواستگاری می تواند برای برخی دیگر پاسخ پرسشها لازم که ما نمونه ای از آن را در پایان همین بخش آورده ایم باشد .

و اما درموارد عادی و طبیعی که دختر و پسرتنها با بخش اندکی رفتار و شکل ظاهری و گفتار و کردار هم آشنایی پیدا نموده اند و چند دیدار مختصر هم برای دادن اطلاعات بسیار کلی مانند شغل پدر و یا تعداد اعضای خانواده و تلفن و آدرس داشته اند و نیز مواردی که تنها شناخت آنها یک دیدن قیافه ظاهر از دور و اطلاعاتی که از طریق واسطه ها بدست آورده ،است و یا اینکه اصلا دیدنی نیز درکار نبوده بلکه تمامی اطلاعات و اوصاف توسط واسطه مورد اعتماد بیان شده است . در این صورت ، جلسه خواستگاری یک جلسه حساس و حساب شده و سرنوشت ساز است ، لذا بیشتر افراد با ناامیدی و تردید می گویند آیا انسان ، با این جلسه ها می توان قبل از ازدواج به خصوصیات روحی و روانی همسر پی برد؟ آیا می شود با رعایت موازین شرعی و عرفی ، شخصی را قبل از ازدواج شناخت ؟

در پاسخ باید گفت با رعایت برخی تجارب و نکات زیر، می توان بیشترین بهره و اطلاعات را از مجلس خواستگاری بدست آورد .

گام نخست چگونگی پاسخ دادن به درخواست خواستگاری :

به هنگام نخستین تماسی که خانواد پسر برای درخواست خواستگاری و یا اینکه اصلا دختر آنها آمادگی ازدواج را دارد یا خیر؟ با خانواده دختر تماس می گیرند، در همین نخستین تماس خانواده دخترمی بایست کلی ترین و اساسی ترین اطلاعات را از فرد درخواست کننده ،دریافت کند. مثلا مانند شغل پدر و نژاد و زبان ، خانواده و تعداد افراد خانواده و سن پسر و وضعیت اقتصادی و اجتماعی موقعیت شغلی و تحصیلی پسر و خدمت سربازی . و در صورت مطلوب و هم طراز بودن ، به پرسش های آنها پاسخ داده و درخواست خواستگاری آنها را با اعضاء موثر خانواده مطرح شود و در تماس بعدی چنانچه ،پرسشی تازه، مطرح شده باشد عنوان کرده و سپس اجازه دهند خواستگار به خانه آنها بیاید .

  خانواده پسر نیز می بایست در انتخاب دختر و خانواده آنها ،دقت بسیارکنند چرا که بی دقتی ها سبب مشکلات فراوان برای همه اعضای خانواده شده و سابقه های ناخوشایندی ازخانواده دراذهان بجا می گذارد و شایددر زندگی بقیه افراد خانواده نیز بی تاثیر نباشد . لذا پیش از خواستگاری تحقیقات لازم انجام شود که اصالت و موقعیت اجتماعی و مذهبی خانواده دختر و شخصیت اجتماعی او و خانواده اش و اینکه بدانید آیا برخوردها واخلاق اجتماعی و رفتار وگفتار و ،آداب معاشرت و نیز رعایت ارزش ها و شعائر دینی و مذهبی اوبا عقاید شما و خانواده تان هماهنگ هست یا خیر؟ در صورت مثبت بود به سراغ سایر موارد مثلا،وضعیت اقتصادی رفته واطلاعات و تحقیقات بیشتری در مورد خانواده اش به عمل آورید و خانواده او را با خانواده خود از لحاظ اقتصاادی ، اجتماعی مقایسه کنید اگر در یک ردیف بودید به خواستگاری بروید .

نکته مهم به تمام دختران و پسرانی که ،دردانشگاه و یا محیط کار برای ازدواج درخواست خود را مطرح کرده اندوتوافقی نیز حاصل شده است ،سفارش می کنم که ، می بایست به طرف مقابل تفهیم شود که این موافقت فقط جهت خواستگاری است و می بایست تمامی توافقات با حضور بزرگترها انجام شود و درآنجاست که موافقت و یا مخالفت قطعی اعلام می شود .

گام دوم : دانستن کار آیی مجلس خواستگاری :

 باید دانست که، مجلس خواستگاری درحضور بزرگترها ازکارآیی و آثار مهمی برخورداراست مثلا:

الف مجلسی است که دختر و پسر عرضه می شوند تا مورد پسند یکدیگر واقع شوند.

ب - مجلسی است که دو طرف از زندگی گذشته خود و خانواده ها اطلاعات مورد لزوم را دریافت می کنند .

پ -مجلسی است که دو طرف در بارهءظرفیت هاو توانمندی هایی که تا کنون بدست آورده اند سخن می گویند .

ت - مجلسی است که دو طرف،علاقه ها و خط قرمزها خود را بیان می کند .

ث - دو طرف از سابقه بیماری ها و حوادثی مهم مثبت ویا منفی که در زندگی برای آنها روی داده آشنا می شوند .

ج - در باره که آنهاچشم انداز و اهدافی که برای آینده خود و زندگی دارند آشنا می شوند .

ح-دو طرف می بایست در باره نگرانی هایی که در باره ازدواج دارند ،درمیان بگذارند .

خ - خانواده دو طرف با هم آشنا شده و یکدیگر را برای پیوند خوردن مورد بررسی ارزیابی قرار می دهند .

چ-بزرگان و معتمدین خانواده دوطرف،درجریان وعده ها و شرایط دوطرف قرار می گیرند و شاهد بر این امر هستند و حضور آنها ضمانت اجرایی توافقات انجام شده است و به هنگام اختلاف می توان آنان را برای رفع اختلاف فراخواند.

 

گام سوم- شیوه پوشش و رفتار و گفتار :

زمانی که به خواستگاری می روید و یا از شما خواستگاری می شود ، شیوه پوشش ورفتار وگفتار از اهمیت ویژه ای برخوردار است از جمله می توان به نکات زیر توجه داشت:

یکم - لباس و پوششی زیبا و شیک و مناسبی راکه قبلا تهیه کرده اید ، بپوشید چرا که جذابیت تصویرنخستین شما در تصمیم گیری ها و سازش بیشترتاثیر گذار است علاو براین نخستین دیدارها ،اثر ماندگاری در ذهن می گذارد . واینکه برخی تصور می کنند که اگر با لباس همیشگی و عادی بروم صداقت خود را نشان داده ام وبا این ساده پوشی،به آنها می فهمانم که از من توقع زیادی نداشته باشید و یا اینکه من می خواهم با سادگی زندگی کنم ، این ها تصوراتی بسیار اشتباه و ناشیانه است واین وضعیت نه تنها خاطره خوشی به جای نمی گذارد بلکه سبب تردید و دو دلی در پاسخ ها و انتخاب ها می گردد .

دوم -یکی از جذابیت های مهم در برخورد های انسان عطر ادب و متانت انسان ها است. این ادب از انتخاب از آهنگ و تن صدا ، شروع شده و با انتخاب واژه زیبا و شایسته همراه می شود . هنگام صحبت کردن ،طرف مقابل سرا پا گوش باشید و دقت لازم را به عمل آورید تا مطالب گفته شده را بهتر بتوانید به خاطر بسپارید و هنگامی که خودتان صحبت می کنید سنجیده حرف بزنید و اگر برخی ها با این شیوه ها بیگانه و نا آشنا هستند می بایست این را برای زندگی آینده و تازه ای که می خواهند آغاز کنند ، تمرین کنند و روش جدیدی برای آینده زندگی خود و فرزندان خود درپیش گیرند و سعی کنند از رفتارهای نامناسب و جلف ،که ذهنیت های بدی را رقم می زنند به شدت دوری کنند .

سوم-ازآنجا که ازدواج تولد دوباره انسان است زیرا با تولد نخست،نام ونسب شما مشخص می شود اما باازدواج و تولد دوم ، شخصیت و مسیر زندگی وهمسفر شما مشخص می شود لذا پیشنهاد می کنم حتما پیش از خواستگاری در گوشه ای با خدای خود نجوا کنید و ملتمسانه از او بخواهید چنانچه با این ازدواج زندگی شما به کژراهه و تباهی کشید می شود به گونه ای ، با سنگ اندازها ، شما را از انجام آن منصرف کند و اگر خوشبختی شما در آن است ، سختی ها مشکلات را برایتان هموار کند .

چهارم- پس از توکل کردن بر خداوند بزرگ ، با شاداب وامیدوار و نیزایمان به توانمندی های خود، سرافراز وچهره ای گشاده در مجلس شرکت کنید ،  از خنده های بیجا ویا سخن های بی مورد خود داری کنید و سعی کنید در جمع به اندازه نمک غذا سخن بگویید.

بهتر است با خود کاغذ و قلمی برای یادداشت نکات مهم همراه داشته باشید .تا پس از مجلس آنها را بررسی و ارزیابی کنید ؟

گام چهارم مطالب و موضوعاتی که می بایست مطرح شود :

 درهنگامی که برای آشنایی بیشتر به دو طرف اجازه می دهند که با هم صحبت کنند سعی کنیددر جهت شناخت بیشتر به یکدیگرکمک کنید از هرگونه افراط و تفریط بشدت دوری کرده و صادقانه و مسئولانه در آغاز از توانمندی ها ی خود سخن بگویید و پس از آن ،کاستی ها را به همراه راه حل ویا یک توانمندی بیان کنید وگرنه هر گونه ناصداقتی در آیند سبب پیدایش یک بحران روحی و چالشی در میسر زندگی می شود .

لذا بهتر است موارد زیر رعایت شود:

یک - ابتدا خودتان را معرفی کرده و خلاصه ای مفید از گذشته زندگی خود بیان کنید این شامل،مواردی است از قبیل: نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن ، شغل پدر و مادر ، میزان تحصیلات هریک از آنها وضعیت شغلی و تحصیلی و سنی دیگر افراد خانواده و اینکه شما در چه خانواده ای و با چه شرایطی بزرگ شدید و مسائل خاص زندگی شما درگذشته چگونه بوده است. از طرف مقابل نیز بخواهید همان گونه خودش را معرفی کند .( توجه : سعی شود مطالب حساسیت برانگیز مانند خواستگاران پیشین ومسائل خصوصی خانوادگی رادر جلسات نخست و یا آغاز جلسه مطرح نشود بلکه می بایست پس از اینکه روند مذاکره مثبت بود جزء مطالب جلسات بعدی و یا پایانی مطرح شود)

 دو - پس از آگاهی شرح حال و گذشته طرف مقابل می توانید از نگرش اودرباره ، مذهب پرسش کنید و بپرسید كه مذهب چقدر در زندگی شما نقش دارد و تا چه اندازه به آن اهمیت می دهید ؟ و سپس دیدگاه خودتان را راجع به مذهب و میزان پایبندی خود را بطور شفاف در این مورد توضیح دهید و اگربه انجام برخی از واجبات و مستحبات پایبندی ویژه ای دارید و یا اینکه در مسیر زندگی خود به دنبال آرمان ها و یا اهداف فرهنگی و مذهبی خاصی هستید حتما توضیح دهید.

سه در باره وضعیت اقتصادی و امکانات مالی گفتگو شود

مثلا آقایان توضیح دهند چه امکانات مالی هم اکنون خود آنها در اختیار دارند؟ و چه امکاناتی از سوی والدین و یا بستگان در اختیار آنها هست؟ و یا می تواند باشد؟ . ارزیابی واقع گرایانه نسبت به زندگی اقتصادی خود در آینده چیست؟ و از چه راهی می خواهند به این هدف برسند؟ لازم است توجه شود که در این باره می بایست از وعده های بلند پروازانه به شدت دوری کرد .

پس از آن نیز خانم ها می توانند در این باره نظر خود را بدون تعارف بیان کنند و حتی لازم است که ،از آنها نظر خواهی شود که توقع آنها در باره رفاه نسبی لازم در آغاز زندگی زناشویی چیست ؟ و در این باره با هم بدون هر گونه تعارف و یا خجالت سخن خود را بیان کنید .

توجه:

    تا این جا اگر طرف مقابل از نظر موقعیت زندگی و اجتماعی و خانوادگی و مذهبی ، مورد پسند شما واقع شده و امکانات اقتصادی او با اندکی تغییر در حد توقع شما بوده و یا خواسته های دختر با درآمد شما هماهنگی داشت به عبارتی دیگر دختر و پسر از نظر اقتصادی با یکدیگر همتایی و همخوانی داشته باشند ، می توان به مرحله بعدی پرسش ها رفت وگرنه می بایست یکی از کار را انجام داد 1- در همین جا با کمی عقب نشینی توافق حاصل شود 2-یا اینکه در تصمیم گیری با دیگران مشورت کرده 2-یا از ادامه روند خواستگاری صرف نظر کرد .

   چهار- یکی از نکات بسیار مهم در زندگی زناشویی اصول و ارزش ها و حدو مرزها و خط قرمزهاست. لذا شایسته است دو طرف برای یكدیگر مشخص كنند كه در روابط بین زن و شوهر از چه اصول و ارزش های پیروی می كنند و خط قرمز اخلاقی و اجتماعی و حتی سیاسی آنها کجاست . و اینکه ، چه ارزش های درخانواده آنان حاكم است وطرف مقابل شماتا چه میزان این ارزش ها را نیزدر زندگی تازه خود جاری می كند؟

 پنج - برای دختر و پسری كه می خواهند با هم زندگی تازه ای را آغاز كنند بسیار لازم است كه بدانند ،در نزد طرف مقابل یك همسر ایده آل چگونه باید باشد و یا اینكه آیا الگوی مشخصی در این باره در نظر دارد ؟ لذا می بایست از طرف مقابل پرسیده شود كه : به نظر شما یک زن و همسر ایده آل چگونه فردی می تواند باشد؟ آیا الگوی خاصی در این زمینه در نظر دارید ؟ در اینجا سعی شود افکار، عقاید ،ایده آل ها و علائق را به طور کاملا جزئی مطرح شود،آنگاه صفات ویژگی های مطرح شده را با توانمندی روحی و روانی و عقاید و اندیشه های خود سنحیده و چنانچه این الگو با نظرات شما در تضاد بود یا تفاوت بسیاری داشت و یا اینكه برآوردن آن در توان شما نبود به صراحت بیان كرده و نظر خود را بگوئید .

شش- امروزه یكی از مواردی كه می بایست حتمادر جلسه خواستگاری مشخص شود ، شیوه حضور خانم در جامعه و بیرون از خانه است . لذا،هم آقایان می توانند در این مورد پرسش كنند و هم خانم ها می توانند سوال کنند كه در صورت ازدواج انتظار شما از همسرتان در این باره چیست؟ به نظر شما زن باید با چه نوع پوششی در اجتماع ظاهر شود؟ چگونه با مردم معاشرت نماید و یا اینكه نظرتان درباره به شاغل بودن زن چیست ؟

لازم به یاد آوری است كه اگر خانمی در هنگام خواستگار و پیش از آن شغلی داشته و به آن علاقه مند هست وشاغل بودن برای او از اهمیت ویژه ای برخوردار است می بایست حتما نظر مساعد مرد را به صراحت دریافت كند و اگر پیش بینی می كند كه ممكن است دراین باره دچار مخالف شود ، می تواند شاغل بودن خود را شرط ضمن عقد قرار دهند . اما باید توجه داشت كه شاغل بودن زن در دراز مدت آسیب های روحی و روانی به اعضای خانواده و روابط بین آنها به ویژه روابط زن و شوهر وارد می سازد ، ضمن اینكه تجربه نشان داده است كه خانم های شاغل از نظر ظاهری وجسمانی بیشتر آسیب می بینند .

هفت - نکته های مهمی که پیشنهاد می کنم پس از اینکه طرف مقابل با توانمندی های و نقاط مثبت و خوب شما آشنا شد،درآخر مجلس مطرح کنید ، مسائلی مانند:

-برنامه های مهمی که از نظر مکان در زندگی برای خود طراحی نموده اید مثلا اینکه ممکن است برای ادامه تحصیل و یا ماموریت شغلی جابجا شوید و یا اینکه به خارج از کشور سفر کنید .

- بیماری و یا سابقه بیماری خاص و نقص عضو پنهان که می بایست ،در مورد آن توضیح داده شود .

- اتقاق مهمی که در زندگی شما روی داده مانند نامزدی ناموفقی که داشته اید و یا اینکه در روابط بین پدر و مادر شما طلاقی صورت گرفته و ... که می بایست به صورت نه چندان مهم و بسیار عادی وگذرا، مطرح شود.و یا در مراحل پایانی که همه چیز مورد تایید قرارگرفت مطرح شود. ( در این زمینه نیز می توان از مشاورین نیز کمک گرفت)

در پایان همین بخش نمونه ای از پرسش هایی که دختران و پسران به هنگام خواستگاری می توانند از هم بپرسند آورده شده است :

گام پنجم چگونگی و اولویت بندی برخی موضوعات :

 اگر خودتان گمان می كنید به خاطر وجود برخی نواقص و كاستی ها و یا نداشتن برخی شرایط، ممكن است رغبت طرف مقابل را به سوی شما كم شود و یا از ازدواج با شما منصرف شود . پیشنهاد می شود به این نكات توجه كنید :

1- سعی شود در جلسه نخست و یا در ابتدای جلسه مطرح نكنید بگذارید پس از اینكه طرف مقابل اندكی با امتیازات و توانمندی های شما آشنا شد و یا به ازدواج اندکی علاقه و تمایل پیدا كرد ، مطرح كنید

2-هنگام مطرح كردن ، آن را دركنار توانمندی های خود مطرح كنید . مثلا اگر پسر همه ویژگی های دختر مورد پسند او بود اما او برخی شرایط را ندارد مثلا سربازی و یا اینكه فعلا دانشجو است و شغلی ندارد بهترین شیوه برای مطرح كردن این است این موارد را دركنار توانمندی های خود مطرح كند مثلا بگوید فعلا كه دانشجو هستم ،و می خواهم در مقطع بالاتر،شرکت کنم و در ضمن آن به كار بپردازم واگر چنین نشد ،خدمت سربازی ما نیمه وقت است و آن هم به دلیل متاهل بودن در محل زندگی مان است و می توانم در حین سربازی به كار هم بپردازم .این گونه بیان كردن بسیار بهتر از این است به صراحت گفته شود كار ندارم و سربازی هم در پیش دارم .

3-هنگام گفتند آن را عادی و غیر مهم جلوه داده و آنگونه كه در نزد شما مهم تلقی می شود آن را برجسته نساخت .در برخی موارد لازم است كه نامی از مشكل برده نشود بلكه عواملی كه سبب ایجاد چنین مشكل شده است را بیان كرد مثلا فرض كنیم كه پدر دخترخانم شرط كرده است كه مثلا محل زندگی می بایست در شهرستان آنها باشد در حالت اگر پسر با این شرط موافق نبود ولی بقیه شرایط و دختر مورد پسند او هست ، لازم نیست به صراحت مخالفت كند بلكه عواملی كه سبب می شود او در شهر دیگر زندگی كند را برای آنها به طور منطقی بیان كند ، مثلا بیان كند كه خواست هر انسانی است كه در جایی زندگی كند كه موجب آرامش همسر و فرزندانش باشد و من هم همین را می خواهم اما اگر امكانات شغلی من فراهم شود و یا امكانات پیشرفت شغلی و تحصیلی من فراهم شود دیگر هیچ مشكلی ندارم .

توجه داشته باشید: اگر این مباحث در گنجایش یك جلسه نباشدشما می توانید با توافق از خانواده ها در خواست كنید كه یك یا دو جلسه دیگر حضوری و یا تلفنی و یا از طریق دیگر مانند اس ام اس و ... با هم گفتگو كنید

البته تجدید زمان گفتگو هنگامی است که دو طرف از گفتمانی که تا کنون داشته اند احساس رضایت کرده و تنها برای آشنایی بیشتر و تصمیم گیری آسانتر نیاز به مذاکره بیشتر دارند .

ضمنا در طی این مدت شما می توانید از نزدیك و بخوبی ظاهر و شیوه سخن گفتن و ادب و احترام به طرف مقابل را تاحدودی آگاه شوید .

پس از اتمام مرحله خواستگاری معمولا پاسخ مثبت و یا منفی را به وقت دیگری موکول می کنند تا اعضای خانواده ، با یکدیگر مشورت نموده و با توجه به اطلاعات بدست آمده،ارزیابی کرده و پس ازتحقیقات و نتیجه نهایی را به اطلاع طرف مقابل می رسانند .

بقیه گام ها در قسمت دوم مطالعه فرمایید

نقل مطالب با ذکر منبع اشکال نداردنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 30 تیر 1398 08:18 بعد از ظهر
Circumstance: You’re chatting cheery a pretty the makings am partial to catch your eye afterward clashing with entities off
oh as a result fountain, however fallback the hated grill “Thus everywhere
arrived L.A. do you animate?”. The really an unspoken reign that when answer tenderness fascination won't conscious in just
a 5 distance radius, this kind of affiliation is over.
چهارشنبه 19 تیر 1398 09:58 بعد از ظهر
It's going to be finish of mine day, but before finish I am reading this great piece
of writing to increase my know-how.

accelerator pedal - Tracey -
http://farrellmedlin.over-blog.com
سه شنبه 18 تیر 1398 06:51 بعد از ظهر
Yes! Finally someone writes about microcreditos.

boogieing (Jill)
http://cansinopollo.tumblr.com/post/140633611421/c%C3%B3mo-conseguir-dinero-r%C3%A1pido
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:12 بعد از ظهر
シャネル,ロレックス,コピー,ブランド,コピー,グッチ,エルメス バーキン,財布,スーパーコピー代引き通販,クロエ,ボッテガヴェネタ
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:11 بعد از ظهر
ブランドコピー,スーパーコピーブランド(N級品)2018人気激安販売!
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 03:11 بعد از ظهر
欧米ブランドliveスーパーコピーバッグ通販!ブランドコピーバッグを高め17年春夏新作lineで毎日更新!
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:30 قبل از ظهر
Hi! I could have sworn I've been to this web site
before but after browsing through many of the articles I realized it's new
to me. Regardless, I'm certainly delighted I found it and
I'll be bookmarking it and checking back frequently!
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:25 بعد از ظهر
After looking at a few of the blog posts on your website,
I seriously appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it
to my bookmark webpage list and will be checking back soon.
Please check out my website too and tell me what you think.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:05 قبل از ظهر
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this
I've found It positively useful and it has helped me out loads.
I'm hoping to give a contribution & aid different users like its aided me.

Great job.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 11:30 بعد از ظهر
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (https://goo.gl/l89hSF)
https://goo.gl/N1vjqM
ландшафтный дизайн
https://goo.gl/SjDVZZ
ландшафтный дизайн (Williemae)
https://goo.gl/ZmShwW
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:01 بعد از ظهر
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Elinor)
https://goo.gl/rdjZZ2
ландшафтный дизайн (Elinor)
https://goo.gl/ZPLE3u
ландшафтный дизайн - Elinor -
https://goo.gl/S6Gsj3
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:08 بعد از ظهر
Appreciate this post. Will try it out.
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 11:41 قبل از ظهر
I'm truly enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!
دوشنبه 4 اسفند 1393 06:38 قبل از ظهر
آفرین بر آقا یا خانوم حکمتی (اولین کامنت)حق با شماست.ولی ناامید هم نباید شد
چهارشنبه 20 شهریور 1392 07:16 بعد از ظهر
سلام ممنون مطالباتون خیلی جامع و مفید بود.
پنجشنبه 19 خرداد 1390 03:44 بعد از ظهر
حاجی شیر می دونی یعنی چه $
شیری حاجی شیر
دوشنبه 9 خرداد 1390 03:24 بعد از ظهر
با سلام خدمتحاج اقا
صحبتا و راهکارهای جالبی بود
ممنون
یا زهرا (س)
شنبه 7 خرداد 1390 12:35 بعد از ظهر
سلام
خسته نباشید.
تو رو خدا در کتابتان به جوانان بسیار تاکید کنید تحت تاثیر احساسات اینقدر زود تصمیم به ازدواج با فردی نگیرند.
اینقدر رفت و آمد کنند تا همه چیز طرف مقابل دستشان بیاید.چند ماه رفت و آمد برای یک زندگی 50ساله ارزش دارد.
خانم نیلچی زاده می گفتند:طبق آمار بیش از 50درصد ازدواج های اخیر عمرمفیدشان تنها 5 سال است.این امار واقعا متاثرکننده و تکان دهنده است.و همه به علت عشق ها و هوس های زود گذر و توجه بیش از حد به احساسات است.
موفق باشید.
شنبه 7 خرداد 1390 12:23 بعد از ظهر
سلام.خدا قوت.مطالبتان در مورد جلسه خواستگاری خوب و مفید بود.اما فعلا انچه که مهم است وضعیت بیکاری جوانان ما و عدم توجه دولت به این مسئله است.هم چنین عرضه راحت دختران به پسران و در نهایت افزایش روز افزون خانه های فساد که در اصفهان این موضوع به راحتی قابل لمس است.در نتیجه تا این مسائل حل نشوددختران خوب خواستگار ندارند که بخواهند نیاز به این نوع کتابها داشته باشد.(همین طور که الان به زور ممکن است دختری 2 خواستگار در طول سال داشته باشد.البته در شهرهای بزرگ.)به نظر بنده شما که با آن بالا بالاها ارتباط دارید کاری کنید تا این معضلات حل شوند ،بعد از حل شدن ،آن وقت فکرکنید به موضوع جلسات خواستگاری.در غیر اینصورت از جوانان دهه 60 مردان و زنان فاسدی بار می آیند که خود کافیند برای مخدوش کردن اسلام و حکومت اسلامی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


عبد خداوند سبحان سید مهدی قانع هستم
جایگاهم شهر قم است به آموختن و پژوهش در علوم اهل بیت علیهم السلام مشغول هستم
سری به دانشگاه ها می زنم و با برو بچه های دانشجو رفاقتی دارم سنگ صبور مشکلاتشان می شوم
در مشاوره مذهبی و تربیتی و مهارت های زندگی تجربیاتی اندوخته ام .

مدیر وبلاگ : سید مهدی قانع
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :